Tác giả

Ngân hàng KDB cấp vốn 200 triệu USD cho dự án Starlake

Bước tiến quan trọng tại dự án STARLAKE Đây là một bước tiến quan trọng...

Starlake kí thỏa thuận đặt cọc với Gateway International School

Ngày 19/10 vừa qua, đại diện THT – chủ đầu tư dự án Khu đô...

1 2 3 4
hotline